In English

SUSTAINABLE DETALJPLAN - TOWN PLANNING WITH THE HELP OF THE DETALJPLAN IN THE CASE OF SOLLEFTEÅ

Marie De Waal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-25.

CPL ID: 221205

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek