In English

INTEGRATIVE HOUSING - FACILITATING INTEGRATION THROUGH NEIGHBOURHOOD DESIGN

Hannah Lena Schramm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-25. Den ändrades senast 2015-08-25

CPL ID: 221201

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek