In English

Vattenförsörjning i urbana områden i Laos - En jämförelse av grundvatten och ytvatten ur ett ekonomiskt, finansiellt och miljömässigt perspektiv

Water Supply Management in urban areas in Laos - A Comparative Study of Ground Water and Surface Water in an Economic, Financial and Environmental Perspective

Maria Forsell ; Kjerstin Ludvig
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg; Ex 2004:11, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2212

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek