In English

Design and Development of the User Interface of Trail Advice - the new digital service that facilitates exploration of the nature

Minna Kristiansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-25. Den ändrades senast 2015-08-26

CPL ID: 221166

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek