In English

Problemstudie och utveckling av ett system för att påminna och uppmuntra till god handhygien

Problem identification and development of a system which reminds and encourages proper and hygiene

Erik Björnör ; Sara Bolin ; Jakob Hedlund ; Moa Holmström ; Camilla Lundström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-25.

CPL ID: 221161

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek