In English

Knowledge Sharing in an Open Innovation Collaboration A Case Study of the SEVS Project

Ana Rodriguez Alvarez ; David Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2015:102, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-24. Den ändrades senast 2015-08-24

CPL ID: 221101

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek