In English

Bedömning av vattenförlustmötningar i kontrollborrhål som metod för utvärdering av injekteringsresultat - En studie av Nordlänken, Öxnered - Trollhättan

Evaluation of water pressure tests in control boreholes as a method of appraising the grouting result. A case study of Nordlänken, Öxnered -Trollhättan.

Tobias Larsson ; Miriam S. Zetterlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg; Ex 2004:10, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2211

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek