In English

Utvärdering av trafiklösningar och markanvändning på Södra Älvstranden i Göteborg

Evaluation of traffic solutions and use of land on Södra Älvstranden in Göteborg

Helene Hellström ; Siv Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg; Ex 2004:9, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2210

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek