In English

Dammuppsamling vid torrkapning med en stenkap

Dry dust collection to a masonry saw

Alexander Björk ; David Löfgren ; Axel Werner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-20. Den ändrades senast 2015-08-20

CPL ID: 220910

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek