In English

Studie av 3-dimensionella sidoeffekter vid etappvis schaktning i Götatunneln, J2

A study of 3-dimensional side effects during stepwise excavation in the Götatunneln project, J2

Robert Oskarsson ; Tobias Thorén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg; Ex 2004:8, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-10-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2209

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek