In English

Design och innovation för el/informationstillförsel i hygienkänsliga operationssalar

Design and innovation for electricity/information delivery in hygiene-sensitive hospital areas

Ann-Therese Johansson ; Elin Skoog ; Elin Ståhl ; Mikaela Watsfeldt ; Lisa Wendt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-20.

CPL ID: 220891

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek