In English

Utveckling av sjöräddningsfarkost

Development of sea rescue unit

Kajsa Blomberg ; Magnus Carlsson ; Katja Gunnarsson ; Christoffer Jonsson ; Kajsa Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-20. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 220889

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek