In English

Bayesian tracking of multiple point targets using expectation maximization

Raghavendra Selvan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX037/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-20. Den ändrades senast 2015-08-20

CPL ID: 220888

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek