In English

Thermal analysis of a diesel piston and cylinder liner using the inverse heat conduction method

Martin Gonera ; Olle Sandin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:43, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-20. Den ändrades senast 2015-08-20

CPL ID: 220871

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek