In English

Sulfation of Pt/MnCeAl catalyst for soot oxidation

Anna-Maria Dimitrieva
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Pt/MnOx-CeO2-Al2O3 PMCA, soot oxidation, sulfur poisoning, sulfur dioxide, NO oxidation, thermal ageingPublikationen registrerades 2015-08-20. Den ändrades senast 2015-08-20

CPL ID: 220870

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek