In English

Design av kamerabaserade sensorer till LED - belysningssystem för odlingsmiljöer

Camera based sensor design for LED-lighting systems for horticulture environments

Jonathan Lindblom ; Nils Philipson ; Anna Strandberg ; Louisa Swenne ; Jesper Åberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-19. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 220866

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek