In English

Design av enhet för IT-hantering - Avsedd för lager, industri och verkstadsmiljö

Design of unit for IT equipment - intended for ware houses, industries and workshops

Katarina Andersson ; Karin Odin ; Felicia Rånge ; Julia Stensson ; Tobias Wollter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-19.

CPL ID: 220863

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek