In English

CEEQUAL Fallstudie av möjligheterna att miljöcertifiera anläggningsprojekt på Landvetter Airport

Erik Lundblad ; Viktor Bark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:70, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: CEEQUAL, Miljö, Miljöcertifiering, Hållbar utveckling, Landvetter, Infrastruktur, Anläggning, Swedavia, ChalmersPublikationen registrerades 2015-08-19. Den ändrades senast 2015-08-19

CPL ID: 220860

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek