In English

Styrd borrning. En beräkningsstudie om borrvätsketryck i lera

JOACIM EDWIJN ; JONAS BOND
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:21, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Styrd borrning, borrvätsketryck, blowout, dragkraftPublikationen registrerades 2015-08-19. Den ändrades senast 2015-08-19

CPL ID: 220847

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek