In English

Joint phase noise estimation and symbol detection in optical communication systems

Arni Alfredsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX022/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-19. Den ändrades senast 2015-08-19

CPL ID: 220843

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek