In English

Development of IEEE 802.11p transceiver in Simulink and evaluation of the electromagnetic interference effects

Dengzheng Huang ; Ragad Majeed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX047/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-19. Den ändrades senast 2015-08-19

CPL ID: 220841

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek