In English

Wireless energy transfer by resonant inductive coupling

Rikard Vinge
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX019/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-19. Den ändrades senast 2017-10-03

CPL ID: 220840

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek