In English

Application of Modified Compression Field Theory on glass and basalt fibrereinforced concrete

Josefin Petersson ; Erika Abrahamsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Inverse analysis, Simplified FRC-MCFT, Modified Compression Field Theory, fibre reinforced concrete, galss fibre reinforced concrete, basalt fibre reinforced concrete, tensile strength, shear capacityPublikationen registrerades 2015-08-18. Den ändrades senast 2015-08-18

CPL ID: 220807

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek