In English

Västlänkens påverkan på kollektivtrafiken. En analys med avseende på tillgänglighet och kapacitet vid byggnationen av Station Korsvägen

Linnéa Wåssén ; Sandra Ottosson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:29, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Västlänken, Korsvägen, Kollektivtrafik, Kapacitet, Tillgänglighet, FramkomlighetPublikationen registrerades 2015-08-18. Den ändrades senast 2015-08-18

CPL ID: 220806

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek