In English

Avkörningsolyckor: En studie i att utveckla en metodik för rekonstruktion

Run-off-road accidents: A study of developing a methodology for reconstruction

Jesper Gustafsson ; Ulf Zimmerlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2208

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek