In English

UAS-fotogrammetri i anläggningsbranschen. En nulägesbeskrivning ur ett användarperspektiv

Daniel Fagerström ; Rosholm Johan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:102, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: UAS, UAV, fotogrammetri, anläggningsbranschen, mätteknik.Publikationen registrerades 2015-08-18. Den ändrades senast 2015-08-18

CPL ID: 220791

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek