In English

Modelling of dynamic track forces generated by tram vehicles

Ejder Eken ; Robert Friberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:75, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-18. Den ändrades senast 2015-08-26

CPL ID: 220787

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek