In English

Numerical Analysis of Embankments on soft soil. Haarajoki Test Embankment

Amardeep Amavasai
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Embankment, Soft soil, Creep-Sclay1S, parameter determinationPublikationen registrerades 2015-08-18. Den ändrades senast 2015-08-18

CPL ID: 220779

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek