In English

Analysis and modelling of settlements of a road embankment A case study of the E45 highway in Marieholm

Johanna Medin ; Filip Bergström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:34, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Settlements, Embankment piles, GS Settlement, Chalmers creep soil model, Consolidation, Creep, MarieholmPublikationen registrerades 2015-08-17. Den ändrades senast 2015-08-17

CPL ID: 220731

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek