In English

Aligning Corporate Culture with Brand Values. A case study of a financial tech SME

Linn Holmström ; Annelie Viksten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2015:095, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-17. Den ändrades senast 2015-08-17

CPL ID: 220718

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek