In English

Hur IT-system kan skapa förutsättningar för kunskapsdelning inom en organisation

How can IT systems create opportunities for knowledge sharing within an organization

Albin Löfgren ; Kristoffer Hertzman ; Liljeros Erika ; David Gudmunds ; Petter Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-17. Den ändrades senast 2015-08-17

CPL ID: 220707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek