In English

Visualising Information System within Production Engineering

Malin Date ; João Christopher Forssblad Rebello de Andrade
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-14. Den ändrades senast 2015-09-15

CPL ID: 220683

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek