In English

Geometry Effects of Laser Tempering in Boron Steel before Self-Pierce Riveting

SOFFÍA ARNÞRÚÐUR GUNNARSDÓTTIR ; Alejandro Rodriguez Basurto
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-14. Den ändrades senast 2015-08-14

CPL ID: 220675

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek