In English

Design of interior for a self-driving car

Paul Filo ; Isaac Lubega
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-14. Den ändrades senast 2015-08-14

CPL ID: 220671

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek