In English

Visual planning: Coordination and collaboration of multi-site teams in Product Development Organisations

Josefin Bertilsson ; Gunilla Wentzel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-14. Den ändrades senast 2015-08-17

CPL ID: 220669

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek