In English

Optimization of shrink fit in press tools

John Lövgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-14. Den ändrades senast 2015-08-14

CPL ID: 220665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek