In English

Engine dynamics and torsion vibration reduction - Investigation of various flywheel models

Anoop Suryanarayana
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:20, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-14. Den ändrades senast 2015-08-14

CPL ID: 220654

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek