In English

En modern entreprenörs förhållningssätt till entreprenadformer. En studie om hur entreprenadföretag skall rikta sin verksamhet för att utveckla nya samarbetsformer.

Max Hallgren ; Axel Karlsson ; Malcolm Granberg ; Oskar Andersson ; Simon Månsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BMTX01-15-22, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: entreprenadform, samarbete, riskfördelning, beställare, entreprenör, extern, intern ochPublikationen registrerades 2015-08-14. Den ändrades senast 2015-08-14

CPL ID: 220619

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek