In English

Development of an optimization tool for engine encapsulations

Martin Jönsson ; Daniel Talani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-13. Den ändrades senast 2015-08-13

CPL ID: 220605

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek