In English

Att omsätta miljömål till praktik. Praktiskt miljöarbete hos två svenska byggentreprenörer.

David Cederbom ; Jonas Ellneskog ; Henrik Sonesson ; Erik Martinsson ; Charlotta Dahlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BMTX01-15-20, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: byggföretag, byggentreprenör, KMA, erfarenhetsåterföring, miljöcertifieringar,Publikationen registrerades 2015-08-13. Den ändrades senast 2015-08-13

CPL ID: 220600

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek