In English

Parkeringsplatsetablering i framtidens Göteborg. En studie om förtätningsproblematik i mellanstaden – med exemplet Mandolingatan vid

Arvid Brandt ; Fabian Edeland ; Anders Koppfeldt ; Anders Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BMTX01-15-21, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Parkeringstal, Förtätning, Mobilitetslösningar, Stadsutveckling, ParkeringsnormPublikationen registrerades 2015-08-13. Den ändrades senast 2015-08-13

CPL ID: 220598

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek