In English

Organizational BIM Performance - BIM maturity in the AECO industry

Daniel Månsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:83, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BIM performance, BIM maturity, Organizational BIM, BIM managementPublikationen registrerades 2015-08-13.

CPL ID: 220582

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek