In English

Nedbrytningsmått för järnvägshjul och räl

Karl-Johan Bengtsson ; Erik Kvarnström ; Carl Möller ; Oscar Sundlo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2015:03, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-13. Den ändrades senast 2015-08-13

CPL ID: 220580

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek