In English

Design with Regard to Collision Impact - Comparison between 2DOF and FE Analysis for Collision Impact on Concrete Slabs

Jonatan Andersson ; Johan Antonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Collision impact, impulse load, 2DOF, FEM, dynamic response, transformation factor, beam grillage, elasto-plasticPublikationen registrerades 2015-08-13. Den ändrades senast 2015-08-13

CPL ID: 220578

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek