In English

Utveckling av pekskärmsgränssnitt för hemrespirator

Development of touch interface for home ventilator

André Amorim ; Maria Andreasson ; Cecilia Svennberg ; Lina Wahlström ; Arvid Åström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-13. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 220571

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek