In English

Multi-storey houses in timber - Stability and anchoring systems

Sofia Lam ; Dennis Ferri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: post and beam, balloon framing, stud walls, platform framing, shear, walls, tilting, anchorage, glued-in rods, slotted-in steel plates, hold-downPublikationen registrerades 2015-08-13. Den ändrades senast 2015-08-13

CPL ID: 220566

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek