In English

Design av träningsredskap för tennis - Konceptframtagning med brukarens upplevelse i fokus

Design of training equipment for tennis - Concept development with foucus on user experence

Anton Alveflo ; Hongda Cen ; Lisa Hanse ; Miriam Napadow ; Gustaf Rasmusson ; Johanna Reuterberg Forell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-12.

CPL ID: 220550

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek