In English

Användningen av social hänsyn i offentliga byggentreprenadsupphandlingar

Ali Zangana ; Amrita Singh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:60, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: social hänsyn, offentliga byggentreprenader, små och medelstora bolagPublikationen registrerades 2015-08-12. Den ändrades senast 2015-08-13

CPL ID: 220538

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek