In English

Sustainable Lean Construction: Processes to reduce nuisances for society created by an urban construction site during the production phase

NAVID AMIRIARSHAD ; BLAS TORRES LERMA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:95, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lean Construction, disturbances, social values, construction sites,Publikationen registrerades 2015-08-11. Den ändrades senast 2015-08-11

CPL ID: 220530

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek