In English

Exploateringskalkyler ur ett omvärldsperspektiv. Känslighetsanalys av exploateringskalkyler i Vision Älvstaden.

Nils Lindahl ; Christopher Wisting
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:65, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Exploateringskalkyl, känslighetsanalys, omvärldsanalys, ÄlvstadenPublikationen registrerades 2015-08-11.

CPL ID: 220509

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek